Logopedie Kwebbel Torhout

Ann Cornelus

Logopediste

0496 86 49 68

Berkenstraat 3

8820 Torhout

Psychomotoriek

Wat is psychomotoriek ?Psychomotoriek Kwebbel Torhout

Psyche betekent geest en motoriek betekent bewegen. Vrij vertaald: het samengaan tussen “geest” en “bewegen”.
 

Wat doet een psychomotorische therapeut?

De therapie wordt pas gestart na consultatie van de (kinder)arts, neuropsychiater of neuroloog. Bij de kinesist worden er eerst testen afgenomen. Naast louter motorische problemen omvat een psychomotorische begeleiding ook de ondersteuning van (bijkomende) sociale problemen en het cognitieve (de kennis).
 
In die zin richt de psychomotorische therapie zich niet alleen op de revalidatie van fijn- en/of grootmotorische problemen. Ook aspecten als schrijfmotoriek, faalangst, werkhouding, aandacht en concentratie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, denk– en leerstijl komen aan bod. Logopedie Kwebbel Torhout  werkt daarom samen met verschillende deskundigen .
 

Welke stoornissen behandelt een psychomotorische therapeut?

Motorische beperkingen

Problemen met grove en fijne motoriek, handvaardigheden, balvaardigheden, het evenwicht, sprongvaardigheden en coördiatiestoornissen

Kinderen met een zwak lichaamsbesef of lateralisatieproblemen

Motorische ontwikkelingsstoornissen bij baby’s

zoals het niet tot kruipen komen, laat gaan staan, niet tot stappen komen,….

Kinderen met grafomotorische en/of schrijfmotorische achterstand

Kinderen met ruimtelijk-visuele problemen

Autogene drainage bij baby’s en jonge kinderen

Kinderen met AD(H)D, dyspraxie/DCD,NLD,ASS

Kinderen die nog niet schoolrijp zijn