Logopedie Kwebbel Torhout

Ann Cornelus

Logopediste

0496 86 49 68

Berkenstraat 3

8820 Torhout

infologopedie.kwebbel@gmail.com

Logopedie

Wat is logopedie?logopedie kwebbel Torhout

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedie kwebbel Torhout houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. 

Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

Wat doet een logopedist?

De logopedist geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na een grondig onderzoek. Zo 'n behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Hiervoor gebruikt de logopedist specifieke methodes die gegroeid zijn uit wetenschappen als geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde, uit de communicatiewetenschappen en zelfs de muziekpedagogie.

Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Hiermee begeleidt de logopedist ook de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen.
 
De logopedie Kwebbel Torhout werkt vaak samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts een psycholoog, een leerkracht of een andere paramedicus. Uiteraard kan een stoornis in de communicatie ook verholpen of gunstig beïnvloed worden door bijvoorbeeld een medische, een tandheelkundige, een psychologische of een andere behandeling. Daarom juist blijft samenwerking tussen de verschillende deskundigen zo belangrijk.
 

Therapieën

 • Articulatietherapie

  We spreken van een articulatiestoornis wanneer kinderen of volwassenen niet of niet meer in staat zijn om de klanken van de moedertaal correct uit te spreken of juist te gebruiken.

  Jonge kinderen leren stap voor stap alle klanken en het is dus normaal dat een kind op een bepaalde leeftijd nog spraakproblemen ondervindt. Een kind heeft pas een articulatiestoornis als het achterop blijft... meer

 • Taaltherapie

  Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis bij het verwerven van de moedertaal.

  Sommige kinderen zijn laat met het leren praten. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Bij andere kinderen verloopt de taalontwikkeling anders dan bij de meeste leeftijdgenootjes. Er zijn kinderen die goed begrijpen wat er gezegd wordt, maar moeite hebben met het verwoorden van hetgeen ze... meer

 • Leerproblemen

  Niet alle kinderen verwerken de leerstof die ze aangeboden krijgen op school even snel of gemakkelijk.
  Sommige kinderen hebben een achterstand opgelopen of zijn niet zo goed mee met de rest. De nodige begeleiding brengt daar dan snel verandering in. Deze groep kinderen zijn de kinderen met leerproblemen. Hiermee bedoelen we dat ze van voorbijgaande aard zijn.

  Er is daarnaast ook... meer

 • Sliktherapie volwassenen

  De mond wordt gebruikt om te spreken, maar ook om te eten en te drinken.

  Slikstoornissen kunnen ontstaan door veranderingen in de structuren van de mond, de keel en het strottenhoofd. Er kunnen problemen ontstaan in de aansturing van de spieren, of er kan sprake zijn van een plaatselijke beschadiging waardoor het slikken minder goed gaat.

  Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een... meer

 • Sliktherapie kinderen

  Bij jonge kinderen gaat het vaak over een foutieve slikbeweging.

  Ze duwen dan vaak met de tong voorwaarts waardoor de voeding niet mooi naar achter gebracht kan worden.
  Ook later heeft deze slikbeweging een negatieve invloed op de groei van de tanden. De tong duwt constant tegen de voortanden waardoor deze naar voor zullen groeien.
  Vaak worden deze kinderen dan ook door een... meer

 • Stottertherapie

  Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze... meer

 • Stemtherapie

  Heesheid is meestal een onschuldig verschijnsel bij een luchtweginfectie. Wanneer je hees bent ten gevolge van een bovenste luchtweginfectie,dan is geen verder onderzoek nodig. De heesheid verdwijnt straks weer vanzelf met het verdwijnen van de infectie.

  Met heesheid zonder duidelijke oorzaak moet je echter altijd je dokter raadplegen. Levert dit onderzoek geen abnormaliteiten op, dan... meer

 • Dysarthrie

  Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak onvoldoende.

  Oorzaken van dysartrie zijn bijvoorbeeld een beroerte (CVA), een hersentumor, een ongeval, een spierziekte zoals ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) of een neurologische aandoening (... meer
 • Afasie

  Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is.

  • De stoornis is verworven. Dat wil zeggen dat mensen met afasie voor het hersenletsel geen problemen hadden met taal. Ze communiceerden vroeger zonder enig probleem. Afasie is dus niet iets waarmee je geboren wordt.... meer