Logopedie Kwebbel Torhout

Ann Cornelus

Logopediste

0496 86 49 68

Berkenstraat 3

8820 Torhout

infologopedie.kwebbel@gmail.com

Audiologie

Wat is audiologie?

Audiologie is het geneeskundig specialisme dat zich bezighoudt met het detecteren en verhelpen van alle vormen van gehoor- en evenwichtsstoornissen. Ook wordt binnen de audiologie stil gestaan bij de psychologische en psycho-sociale aspecten van slechthorendheid en de hulp die daarbij kan worden geboden. Aangezien horen en (leren) spreken zeer nauw met elkaar verbonden zijn werkt de audioloog nauw samen met de logopedisten.
 

Verband tussen audiologie en taal -en spraakontwikkeling

Het gehoor is sterk verbonden met de taal en spraak. In bepaalde situaties is het aanpassen van een hoortoestel niet voldoende om goed te kunnen horen en/of spraak te verstaan. Hierbij is de concrete aanpak afhankelijk van de ernst en het tijdstip waarop het gehoorverlies is ontstaan: aangeboren of later verworven, voor of na de spraak-taalontwikkeling. Hoortraining en het aanbrengen van lipleesvaardigheden (spraakafzien) behoren naast de communicatietraining en de sociale competentietraining tot het domein van de audioloog. Via hoor-en luistertraining leert men het restgehoor optimaal gebruiken.
 

Wie zijn wij?

Sarah Debbaut is logopediste die na de opleiding logopedie ook een opleiding audiologie heeft gevolgd. Dit stelt hen in staat om de gevolgen van een gehoorprobleem goed in te schatten en de communicatie zo optimaal mogelijk te doen verlopen. Naast het trainen van de auditieve functies en het spraakafzien, is hun kennis van de verschillende ondersteunende apparaten om het gehoor te faciliteren een pluspunt om de gehoortraining zo goed mogelijk op de cliënt af te stemmen. 
 
Audioloog  Sarah Debbaut