Logopedie Kwebbel Torhout

Ann Cornelus

Logopediste

0496 86 49 68

Berkenstraat 3

8820 Torhout

Ergotherapie

Als je kind het moeilijk heeft met:

 - leren van schoolse vaardigheden (schrijven en voorbereidend schrijven, getalbegrip, rekenen, ...)
 - uitvoeren van fijnmotorische vaardigheden (knippen, scheuren, plooien, ...)
 - leren van praktische vaardigheden (veters knopen, kledij aantrekken, eten met mes en vorl, fietsen, ...)
 - zich leren organiseren (werken met klasagenda, boekentas maken, werkplanning, stappenplannen, ....)
 - leerstof aanleren (leren leren)
 - begrijpen van emoties en lichaamstaal van anderen, contact maken, instructies begrijpen en uitvoeren, zich 
 - aanpassen aan veranderingen, verwerken van prikkels (geluid, licht, aanraking, ...) met vastlopen in steeds dezelfde routines, ...
 
Dan kan de ergotherapeut van Logopedie-Kwebbel samen met jouw naar de juiste oplossing zoeken.
 
 

De ergotherapeut van Kwebbel     

 - begeleidt kinderen om hun vaardigheden te optimaliseren, zodat zij succesvol kunnen  deelnemen aan dagdagelijkse activiteiten thuis, op school en in de vrije tijd.
 - observeert en test het kind en informeert bij het kind, de ouders en de leerkracht welke activiteiten belangrijk zijn en moeilijk verlopen. Hij krijgt daardoor een duidelijk beeld van de mogelijkheden.
 - leert vaardigheden, activiteiten en taken aan het kind en oefent ze. 
 - coacht en het kind, de ouders en/of de leerkracht  
 - adviseert en informeert het kind, zijn ouders en/of zijn leerkrachten omtrent hulpmiddelen, omgevingsaanpassingen, werk- en leermethoden, invloed van problematiek op handelen en leren.
 - bespreekt alle stappen met het kind, de ouders en/of de leerkracht
 - optimaliseert de omgeving